Subsidie woning verduurzamen

Omdat de overheid het verduurzamen van woningen stimuleert heeft de overheid enkele subsidies in het leven geroepen. Deze subsidies maken het toegankelijker om uw woning te verduurzamen. Op deze pagina leest u alles omtrent subsidies.

 • Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE)
 • Laag BTW-tarief op arbeidsloon
 • Geen BTW op zonnepanelen
 • Zijn er ook nog regionale subsidies voor energiebesparende maatregelen en kan ik deze combineren met ISDE?

Investeringssubsidie duurzaam energie en energiebesparing (ISDE)

Eigenaren van woningen kunnen subsidie aanvragen voor verschillende soorten isolatie (zoals glas, dak, vloer, muur en gevel), voor het opwekken van duurzame energie (zoals een zonneboiler of warmtepomp), voor het gebruik van elektrisch koken en voor de aansluiting op een warmtenet.

Indien je besluit om energiebesparende verbeteringen aan je woning uit te voeren, kan je in aanmerking komen voor subsidie van de overheid. Het subsidiebedrag dat je ontvangt kan variëren afhankelijk van de gekozen maatregelen en deze bepalen of je het hoge of het lage tarief krijgt.

Hoog tarief
In de volgende drie situaties kun je ongeveer 30 procent van de kosten* aan subsidie krijgen:

 • de aanschaf van één warmtepomp, of zonneboiler, of aansluiting op een warmtenet
 • het uitvoeren van twee of meer isolatiemaatregelen binnen 24 maanden
 • het uitvoeren van één isolatiemaatregel én de aanschaf van een warmtepomp of zonneboiler of aansluiting op een warmtenet binnen 24 maanden.

Laag tarief
Indien je besluit om één isolatiemaatregel uit te voeren, kun je ongeveer 15 procent van de kosten* aan subsidie krijgen.

 • het uitvoeren van één isolatiemaatregen.

Let wel dat deze subsidie alleen geldt voor isolatiemaatregelen die na 2 april 2022 zijn uitgevoerd. Je kunt de subsidie hiervoor pas aanvragen vanaf 24 januari 2023.

Subsidiebedragen isolatie
Voor informatie over subsidietarieven voor isolatie in 2022, verwijs ik u naar de pagina van de rijksoverheid over isolatie subsidie. Hier kunt u ook de subsidietarieven voor isolatie in 2023 vinden. Op deze pagina is ook te vinden wat de minimale oppervlakte is waarvoor u subsidie kunt aanvragen.

Bekijk de subsidietarieven voor isolatie voor 2022.

Bekijk de subsidietarieven voor isolatie voor 2023.

Naast subsidie voor isolatie van bijvoorbeeld muren, daken en vloeren, kunt u ook subsidie aanvragen voor de aanschaf van een isolerende voordeur of achterdeur. Dit is onderdeel van de subsidie voor isolatieglas. Let wel op dat isolerende deuren niet meetellen als een tweede maatregel om in aanmerking te komen voor een subsidiebedrag van 30% op één isolatiemaatregel.

Subsidiebedragen installaties
De hoogte van de subsidie voor duurzame energieopwekking varieert afhankelijk van het type apparaat. Voor warmtepompen met een vermogen groter dan 1 kilowatt is de subsidie ongeveer 30% van de kosten. Er zijn wel een aantal voorwaarden waaraan het apparaat moet voldoen. Een overzicht van de vergoedingen per apparaat is te vinden op rvo.nl.

Voor elektrisch koken kun je € 400 subsidie krijgen als je woning is aangesloten op een warmtenet en de gasmeter definitief is verwijderd. Let wel op dat elektrisch koken niet meetelt als tweede maatregel om in aanmerking te komen voor een subsidiebedrag van 30% op één isolatiemaatregel.

Voorwaarden ISDE-subsidie
Belangrijke voorwaarden voor subsidie:

 • Je bent eigenaar van de woning en je woont er zelf.
 • De isolatiemaatregelen voldoen aan de vereiste isolatiewaarden en aan het vereiste minimum aantal vierkante meters.
 • Je vraagt de subsidie aan nadat de maatregelen zijn uitgevoerd.
 • Je doet de aanvraag binnen 2 jaar na uitvoering van de eerste maatregel.
 • Je mag 1x een aanvraag doen voor een type isolatiemaatregel (spouw, glas, etc.).
 • Je krijgt alleen subsidie voor het nemen van energiebesparende maatregelen in een bestaande woning.
 • Maatregelen moeten worden uitgevoerd door een deskundig bedrijf.
 • Voor meer informatie en voorwaarden, raadpleeg de website van de aanbieder van de subsidie.

*Let op: deze informatie is van toepassing op de subsidieregeling vanaf 2022, voorwaarden kunnen in de tijd veranderen.

Laag BTW-tarief op arbeidsloon

Voor het arbeidsloon van isolatie kunt u profiteren van het lage btw-tarief van 9%. Volgens Milieu Centraal kan dit besparen tot €1,300 voor het volledig isoleren van een eengezinswoning (vloer, dak, spouwmuur en glas).

Voorwaarden voor het lage btw-tarief:

 • Het lage btw-tarief geldt alleen voor het aanbrengen van isolatie, niet voor werkzaamheden daaromheen (bijvoorbeeld sloopwerk) die onder het normale btw-tarief van 21% vallen.
 • Ook voor de materialen geldt het normale btw-tarief van 21%.
 • Het lage tarief geldt alleen voor woningen ouder dan 2 jaar of voor panden die al langer dan 2 jaar als woning worden gebruikt.
 • Het lage tarief geldt niet voor het plaatsen van kozijnen.

Vraag het isolatiebedrijf om het lage tarief op de offerte en rekening te zetten. Meer informatie is te vinden op de website van de Belastingdienst.

Geen BTW op zonnepanelen

De btw op zonnepanelen wordt vanaf 2023 afgeschaft voor particulieren. Hierdoor bespaar je 21 procent op de kosten van aanschaf en plaatsing van zonnepanelen. Let wel op dat de factuurdatum bepalend is voor deze regeling. Bovendien is het niet meer nodig om je aan te melden als btw-ondernemer bij de Belastingdienst.

Als je in 2022 zonnepanelen hebt laten plaatsen, kun je de btw terugvragen bij de Belastingdienst binnen 6 maanden na aanschaf. Er is een eenvoudig stappenplan beschikbaar op Btw op zonnepanelen terugvragen.

Zijn er ook nog regionale subsidies voor energiebesparende maatregelen en kan ik deze combineren met ISDE?

Ja er zijn ook regionale subsidies aan te vragen, wil je weten welke subsidie jouw gemeente of provincie heeft kijk dan op de energiesubsidiewijzer. Vanaf 21 april 2021 kun je de regionale subsidie combineren met de landelijke ISDE.