1. Privacybeleid

Algemene informatie

Dit document geeft een volledig overzicht van wat er gebeurt met uw
persoonlijke informatie wanneer u onze website bezoekt. Uw persoonlijke
informatie bestaat uit alle gegevens waarmee u persoonlijk geïdentificeerd kan
worden.

Gegevensverzameling op onze website

Wie is verantwoordelijk voor de gegevensverzameling op deze website?

De gegevensverwerking op deze website wordt uitgevoerd door de beheerder van
deze website. De contactgegevens kunt u vinden in dit privacybeleid.

Hoe verzamelen we uw gegevens?

De gegevens die we verzamelen, bestaan uit gegevens die u persoonlijk
verstrekt. Bijvoorbeeld door een contactformulier in te vullen. Andere
gegevens worden verzameld door onze IT-systemen, bijvoorbeeld via uw browser,
systeemsoftware of tijdstip van toegang.

Hoe gebruiken we uw gegevens?

Een deel van de gegevens wordt verzameld om een aangename gebruikerservaring
te garanderen. Andere gegevens kunnen worden gebruikt om uw gebruikersgedrag
te analyseren.

Welke rechten heeft u met betrekking tot uw gegevens?

U heeft het recht om informatie te verkrijgen over de oorsprong, de ontvanger
en het doel van uw opgeslagen persoonlijke gegevens. U heeft ook het recht om
correctie, blokkering of verwijdering van deze gegevens aan te vragen. Voor
meer informatie over gegevensbescherming, kunt u op elk moment contact met ons
opnemen via de details die worden verstrekt in dit privacybeleid. U heeft het
recht om in beroep te gaan bij de toezichthoudende autoriteit.

Analyse hulpmiddelen en programma’s van derden

Wanneer u onze website bezoekt, kan uw surfgedrag statistisch worden
geëvalueerd. Dit gebeurt voornamelijk via cookies – data die naar een
webbrowser wordt gestuurd om gebruikers te identificeren – en
analyseprogramma’s. Deze analyse is meestal anoniem, dus het surfgedrag kan
niet naar u worden teruggeleid. U heeft het recht om bezwaar te maken tegen
deze analyse of deze te voorkomen. Gedetailleerde informatie is verder in dit
privacybeleid te vinden. In dit privacybeleid zullen we u tevens informeren
over de mogelijkheden om uw bezwaar te maken.

2. Algemene en verplichte informatie

Gegevensbescherming

De beheerders van deze website nemen de bescherming van uw persoonlijke
gegevens zeer serieus. We zullen uw persoonlijke gegevens altijd vertrouwelijk
houden en in overeenstemming met de wettelijke bepalingen voor
gegevensbescherming en het privacybeleid. Persoonlijke gegevens zijn alle
gegevens die u persoonlijk kunnen identificeren. Dit privacybeleid geeft
uitleg over de informatie die we verzamelen en waarvoor we het gebruiken. Houd
er rekening mee dat gegevensoverdracht via het internet – bijvoorbeeld door te
communiceren via e-mail – mogelijk beveiligingsrisico’s met zich meebrengt.
Volledige gegevensbescherming tegen toegang van derden is daarom niet
mogelijk.

De verantwoordelijke partij

De verantwoordelijke entiteit voor de gegevensverwerking is:

Volo Media
Sloterdijk Teleport Towers
Kingsfordweg 151
1043GR Amsterdam
Nederland

E-mail: [email protected]

De verantwoordelijke entiteit is de natuurlijke of rechtspersoon die, alleen
of in samenwerking met anderen, beslist over de doeleinden en middelen om
persoonsgegevens te verwerken (zoals namen, e-mailadressen, etc.).

Intrekking van uw toestemming voor gegevensverwerking

Veel activiteiten omtrent gegevensverwerking zijn alleen mogelijk met uw
expliciete toestemming. U kunt op elk moment een bestaande toestemming
intrekken. Een informeel bericht per e-mail is voldoende. De wettigheid van de
gegevensverwerking die is uitgevoerd tot aan de intrekking blijft echter
ongewijzigd door de intrekking.

Recht van beroep bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit
In geval van overtreding van de wet inzake gegevensbescherming, heeft de
betrokkene het recht zich te wenden tot de bevoegde toezichthoudende
autoriteit. De bevoegde toezichthoudende autoriteit voor kwesties omtrent
gegevensbewerking, is de functionaris voor gegevensbeveiliging van de federale
staat waarin uw bedrijf is gevestigd. Meer informatie kan worden verkregen via
de volgende link: https://idpc.org.mt

Recht tot gegevensoverdracht

U heeft het recht om gegevens die wij hebben verwerkt op te vragen op basis
van uw toestemming of voor de uitvoering van een contract. De gegevens kunnen
rechtstreeks aan u worden geleverd of aan een derde partij, in een standaard
machinaal leesbaar formaat. Indien u een directe overdracht van gegevens naar
een derde partij aanvraagt, wordt dit alleen gedaan voor zover het technisch
mogelijk is.

SSL of TLS encryptie

Om veiligheidsredenen en ter bescherming van de overdracht van vertrouwelijke
inhoud maakt deze website gebruik van een SSL of TLS encryptie. U kunt een
versleutelde verbinding herkennen door de wijziging van de adresregel van de
browser van “http: //’’ naar “https://” en aan het slot symbool in de browser
regel. Wanneer de SSL of TLS encryptie is ingeschakeld, kunnen de gegevens die
u aan ons verstrekt niet gelezen worden door derden.

Informatie, blokkering en verwijdering

U heeft het recht op gratis informatie over uw opgeslagen persoonlijke
gegevens, hun herkomst, ontvanger en het doel van de gegevensverwerking. U
heeft tevens (indien nodig) het recht op rectificatie, blokkering of
verwijdering van deze gegevens. Voor meer informatie over persoonlijke
gegevens kunt u op elk gewenst moment contact met ons opnemen. Gebruik
hiervoor de contactgegevens in dit privacybeleid.

Bezwaar tegen adverterende e-mails

Hierbij verbieden we uitdrukkelijk het gebruik van de contactgegevens die in
dit privacybeleid zijn gepubliceerd voor het verzenden van ongevraagde
advertenties. De beheerders van de pagina’s behouden zich het recht voor om
gerechtelijke stappen te ondernemen in het geval van ongevraagde verzending
van adverterende informatie, bijvoorbeeld via spam e-mails.

3. Gegevensverzameling op onze website

Cookies

Deze website maakt gebruik van zogenaamde cookies. Cookies zijn niet
schadelijk voor uw computer en bevatten geen virussen. Ze dienen om u een
gebruiksvriendelijker, veiliger en effectievere browse-ervaring te bieden.
Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en
door uw browser worden gebruikt. De meeste cookies die we gebruiken zijn
zogenaamde ‘sessiecookies’. Ze worden automatisch verwijderd na uw bezoek.
Andere cookies blijven op uw apparaat opgeslagen totdat u ze verwijdert. Met
deze cookies kunnen wij uw browser herkennen bij uw volgende bezoek.

U kunt uw browser zodanig instellen dat u op de hoogte bent van de gevraagde
plaatsing van cookies. U kunt instellen om een autorisatieverzoek in te
dienen om cookies toe te staan voor elk afzonderlijk geval. U kunt tevens de
acceptatie van cookies voor bepaalde gevallen instellen of u kunt in het
algemeen het automatisch verwijderen van cookies uitsluiten en activeren
wanneer u de browser sluit. Het uitschakelen van cookies kan de
functionaliteit van deze website beperken.

Cookies die vereist zijn voor het uitvoeren van het elektronische
communicatieproces of voor het bieden van bepaalde functionaliteiten die u
wenst te gebruiken (bijv. de winkelwagen functionaliteit) worden verwerkt op
basis van artikel 6 lid 1 van de AVG. De websitebeheerder gebruikt opgeslagen
cookies om de gebruikerservaring te optimaliseren. Andere cookies (zoals
cookies voor het analyseren van uw surfgedrag) worden afzonderlijk behandeld
in dit privacybeleid.

Serverlogbestanden

De hostingprovider van deze website verzamelt en slaat automatisch informatie
op in zogenaamde serverlogbestanden, die uw browser automatisch naar ons
verzendt. Dit zijn:

 • Browser type en versie
 • Het gebruikte besturingssysteem
 • Verwijzende URL
 • Hostnaam van de computer
 • Datum en tijd van uw aanvraag
 • IP adres

Deze gegevens worden niet samengevoegd met andere gegevensbronnen. De basis
voor gegevensbescherming is artikel 6, lid 1 van de AVG, waardoor de
verwerking van gegevens voor het uitvoeren van een contract of precontractuele
maatregelen mogelijk is.

Contactformulier

Als u ons via het contactformulier vragen stuurt, worden uw gegevens op het
aanvraagformulier, inclusief de contactgegevens die u daar hebt verstrekt,
opgeslagen om het verzoek te verwerken en in geval van vervolgvragen. We
zullen deze informatie niet zonder uw toestemming delen.

De verwerking van de gegevens in het contactformulier is daarom uitsluitend
gebaseerd op uw toestemming (artikel 6 lid 1 van de AVG). U kunt deze
toestemming op elk gewenst moment intrekken. Een informeel bericht per e-mail
is voldoende. De wettigheid van de gegevensverwerking operaties die zijn
uitgevoerd tot de intrekking, wordt niet beïnvloed door de intrekking.

De informatie die u verstrekt in het contactformulier blijft bij ons totdat u
ons vraagt om deze te verwijderen, uw toestemming voor data opslag intrekt
of het doel voor gegevensopslag verwijdert (bijvoorbeeld nadat uw verzoek is
verwerkt). Verplichte wettelijke bepalingen – met name retentieperioden –
blijven onaangetast.

Registratie met Facebook Connect

In plaats van u rechtstreeks op onze website te registreren, kunt u zich
aanmelden via Facebook Connect. De aanbieder van deze dienst is: Facebook
Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ierland.

Indien u besluit om u te registreren via Facebook Connect en op de knop “Log
in met Facebook” / “Verbind met Facebook” klikt, wordt u automatisch
doorgestuurd naar het Facebook-platform. Daar kunt u inloggen met uw
inloggegevens. Hiermee wordt uw Facebook-profiel gekoppeld aan onze website of
diensten. Via deze verbinding hebben we toegang tot uw gegevens die op
Facebook zijn opgeslagen. Hierbij gaat het om:

 • Facebook naam
 • Facebook profiel en omslagfoto
 • Facebook profielfoto
 • Facebook e-mailadres
 • Facebook-ID
 • Facebook vriendenlijst
 • Facebook likes
 • Geboortedatum
 • Geslacht
 • Land
 • Taal

Deze gegevens worden gebruikt om uw account in te stellen, aan te leveren en
te personaliseren.

Lees voor meer informatie de Facebook-gebruiksvoorwaarden en het
Facebook-privacybeleid. Deze zijn te vinden op:
https://www.facebook.com/about/privacy/
en
https://www.facebook.com/legal/terms/.

Reacties op deze website

Naast uw reactie zal het reactieformulier op deze website extra informatie
opslaan, zoals wanneer de reactie is gecreëerd, uw e-mailadres en uw naam. Als
u anoniem een reactie plaatst, zal de gebruikersnaam die u heeft gebruikt
opgeslagen worden.

Opslag van het IP adres

Ons reactieformulier slaat de IP-adressen op van de gebruikers die opmerkingen
toevoegen. Aangezien we reacties op onze site niet controleren vóór
activering, hebben we deze informatie nodig om op te kunnen treden tegen de
auteur in het geval van schendingen zoals beledigingen of propaganda.

Abonneren op reacties

Als gebruiker van de website kunt u zich na registratie op reacties abonneren.
U ontvangt een bevestigingsmail om te verifiëren dat u de eigenaar bent van
het opgegeven e-mailadres. U kunt zich op elk moment afmelden voor deze
functie via een link in de informatie e-mails. De gegevens die tijdens het
abonneren op reacties zijn ingevoerd, worden in dit geval verwijderd; Als u
deze gegevens echter voor andere doeleinden en elders (zoals aanmelding voor
een nieuwsbrief) aan ons hebt verstrekt, blijven ze in ons bezit.

Opslagduur van de reacties

De reacties en bijbehorende gegevens (bijvoorbeeld IP-adres) worden opgeslagen
en blijven op onze website staan totdat de reactie volledig is verwijderd of
de reacties om juridische redenen (bijvoorbeeld beledigende opmerkingen)
moeten worden verwijderd.

Wettelijke basis

De reacties worden opgeslagen op basis van uw toestemming (artikel 6, lid 1
AVG). U kunt uw toestemming op elk gewenst moment intrekken. Een informeel
bericht per e-mail is voldoende. De wettelijkheid van de reeds voltooide
gegevensverwerking operaties blijft ongewijzigd door de intrekking.

4. Sociale media

Facebook plugins (Vind ik leuk & deel-button)

Op onze pagina’s bieden we geïntegreerde plugins van het sociale netwerk
Facebook, provider Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025,
VS. De Facebook plugins zijn herkenbaar aan het Facebook logo of de “Vind ik
leuk-button” (“Vind ik leuk”) op onze site. Een overzicht van de Facebook
plugins vindt u hier:
https://developers.facebook.com/docs/plugins/.

Wanneer u onze pagina’s bezoekt, maakt de plugin een directe verbinding tussen
uw browser en de Facebook-server. Facebook ontvangt de informatie dat u onze
site hebt bezocht met uw IP-adres. Als u op de “Vind ik leuk-button” van
Facebook klikt terwijl u bent ingelogd op uw Facebook account, kunt u de
inhoud van onze pagina’s koppelen aan uw Facebook-profiel. Als gevolg hiervan
kan Facebook het bezoek aan onze pagina’s toewijzen aan uw gebruikersaccount.
We wijzen erop dat wij als aanbieder van de website niet op de hoogte zijn van
de inhoud van de verzonden gegevens en het gebruik ervan door Facebook.
Raadpleeg voor meer informatie het privacybeleid van Facebook op
https://www.facebook.com/policy.php.

Als u niet wilt dat Facebook uw bezoek aan onze pagina’s associeert met uw
Facebook-account, log dan uit op uw Facebook-account.

5. Analyse hulpmiddelen en advertenties

Google Analytics

Google Analytics webtracking is:

ingeschakeld.

Deze website maakt gebruik van producten en services van de webanalyse service
Google Analytics. De aanbieder van deze producten en diensten is Google Inc.,
1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS.

Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde cookies. Dit zijn tekstbestanden
die op uw computer zijn opgeslagen en waarmee u het gebruik van de website
kunt analyseren. De informatie die door de cookie wordt gegenereerd over uw
gebruik van deze website, wordt meestal doorgestuurd naar een server van
Google in de VS en daar opgeslagen.

Google Analytics cookies worden opgeslagen op basis van artikel 6, lid 1 van
de AVG. De exploitant van de website heeft een legitiem belang bij het
analyseren van gebruikersgedrag om zowel zijn website als zijn advertenties te
optimaliseren.

Browser Plugin

U kunt de opslag van cookies voorkomen door een overeenkomstige instelling van
uw browser software. Houd er echter rekening mee dat als u dit doet, u
mogelijk niet optimaal van alle functies op deze website gebruik kunt maken.
Bovendien kunt u de gegevensverzameling met betrekking tot uw gebruik van de
website (inclusief uw IP-adres) door de cookie en de verwerking van deze
gegevens door Google voorkomen door een daarvoor beschikbare browser plugin te
downloaden en te installeren. De plugin is op deze website beschikbaar:
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl.

Bezwaar tegen dataverzameling

U kunt voorkomen dat uw gegevens door Google Analytics wordt verzameld door op
de volgende link te klikken (er mist een link?). Er wordt een opt-out-cookie
ingesteld die voorkomt dat uw gegevens worden verzameld tijdens toekomstige
bezoeken aan deze website.

Voor meer informatie over het gebruik van gebruikersgegevens in Google
Analytics, raadpleegt u het privacybeleid van Google:
https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=nl.

Demografische gegevens in Google Analytics

Deze website maakt gebruik van de demografische functie van Google Analytics.
Als gevolg hiervan kunnen rapporten worden geproduceerd met uitspraken over de
leeftijd, het geslacht en de interesses van de bezoekers van de website. Deze
gegevens zijn afkomstig van op interesses gebaseerde advertenties van Google
en bezoekersgegevens van derden. Deze gegevens kunnen niet aan een specifieke
persoon worden toegewezen. U kunt deze functie op elk gewenst moment
uitschakelen via de advertentie-instellingen in uw Google-account of over het
algemeen de verzameling van uw gegevens door Google Analytics verbieden, zoals
beschreven in de sectie ‘Oppositie tegen gegevensverzameling’.

Google AdSense

Deze website maakt gebruik van Google AdSense, een dienst voor het integreren
van advertenties van Google Inc. (“Google”). Provider is Google Inc., 1600
Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS.

Google AdSense gebruikt zogenaamde cookies, tekstbestanden die op uw computer
worden opgeslagen en die het analyseren van het gebruik van de website
mogelijk maken. Google AdSense maakt ook gebruik van zogenaamde webbakens
(onzichtbare grafische afbeeldingen). Deze webbakens kunnen worden gebruikt om
informatie zoals bezoekersverkeer op deze pagina’s te evalueren.

De informatie die wordt gegenereerd door cookies en webbakens op het gebruik
van deze website (inclusief uw IP-adres) en de levering van advertentie
indelingen worden verzonden naar Google en opgeslagen op servers in de VS.
Deze informatie kan door Google worden gedeeld met gelieerde bedrijven van
Google. Google zal uw IP-adres echter niet samenvoegen met andere gegevens die
over u zijn opgeslagen.

De opslag van AdSense-cookies is gebaseerd op artikel 6, lid 1 van de AVG. De
websitebeheerder heeft een legitiem belang bij het analyseren van
gebruikersgedrag om zowel zijn website als zijn advertenties te optimaliseren.

U kunt de installatie van cookies voorkomen door uw browser software
dienovereenkomstig in te stellen. Houd er echter rekening mee dat u in dit
geval mogelijk niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken.
Door deze website te gebruiken, stemt u in met de verwerking van gegevens over
u door Google op de wijze en voor de hierboven uiteengezette doeleinden.

Google Analytics Remarketing

Onze websites maken gebruik van de functies van Google Analytics remarketing
in combinatie met de cross-device mogelijkheden van Google AdWords en
DoubleClick. De leverancier is Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway,
Mountain View, CA 94043, VS.

Met deze functie kunnen de remarketing advertentiegroepen van Google Analytics
worden gekoppeld aan de cross-device functies van Google AdWords en Google
DoubleClick. Op deze manier kunnen op interesses gebaseerde, gepersonaliseerde
reclameboodschappen die zijn aangepast op basis van uw eerdere gebruik en
surfgedrag op een apparaat (bijvoorbeeld een mobiele telefoon) ook worden
weergegeven op andere apparaten die eigendom zijn van u (bijvoorbeeld een
tablet of pc).

Nadat u uw toestemming hebt gegeven, koppelt Google uw web- en app
browsegeschiedenis aan uw Google-account voor dit doel. Op deze manier kunnen
dezelfde gepersonaliseerde advertentie berichten worden weergegeven op elk
apparaat waarmee u inlogt met uw Google-account.

Om deze functie te ondersteunen, verzamelt Google Analytics door Google
geverifieerde ID’s van gebruikers die tijdelijk zijn gekoppeld aan onze Google
Analytics-gegevens om doelgroepen voor advertentie promoties op verschillende
apparaten te definiëren en te maken.

U kunt zich permanent afmelden voor remarketing / targeting op verschillende
apparaten door gepersonaliseerde advertenties in uw Google-account uit te
schakelen; volg hiervoor deze link:
https://www.google.com/settings/ads/onweb/.

De aggregatie van de verzamelde gegevens in uw Google-account is uitsluitend
gebaseerd op uw toestemming, die kunt u indienen of intrekken op Google
(artikel 6 (1) (a) AVG). Voor bewerkingen voor gegevensverzameling die niet
zijn samengevoegd met uw Google-account (bijvoorbeeld omdat u geen
Google-account hebt of bezwaar heeft gemaakt tegen de samenvoeging), is de
verzameling van de gegevens gebaseerd op artikel 6, lid 1, onder f) AVG. Het
legitieme belang vloeit voort uit het feit dat de exploitant van de website
belang heeft bij de anonieme analyse van de bezoekers van de website voor
reclamedoeleinden.

Raadpleeg voor meer informatie en het privacybeleid, het privacybeleid van
Google op
https://www.google.com/policies/technologies/ads/.

Google AdWords en Google conversiemeting

Deze website gebruikt Google Adwords. Adwords is een online
advertentieprogramma van Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountain
View, CA 94043, Verenigde Staten (“Google”).

Als onderdeel van Google AdWords maken we gebruik van conversiemeting. Wanneer
u op een advertentie klikt die door Google wordt bediend, wordt er tevens een
cookie voor het bijhouden van conversies ingesteld. Cookies zijn kleine
tekstbestanden die de internetbrowser opslaat op de computer van de gebruiker.
Deze cookies verliezen hun geldigheid na 30 dagen en worden niet gebruikt voor
de persoonlijke identificatie van de gebruikers. Als de gebruiker bepaalde
pagina’s van deze website bezoekt en de cookie nog niet is verlopen, kan
Google – en wij – herkennen dat de gebruiker op de advertentie heeft geklikt
en is doorverwezen naar deze pagina.

Elke Google AdWords-klant ontvangt een andere cookie. De cookies kunnen niet
worden gevolgd via de websites van adverteerders. De informatie die is
verzameld met behulp van de conversiecookie, wordt gebruikt om
conversiestatistieken te genereren voor AdWords-adverteerders die voor
conversiemeting hebben gekozen. Klanten ontvangen het totale aantal gebruikers
dat op hun advertentie hebben geklikt en zijn omgeleid naar een tag pagina
voor het bijhouden van conversies. Ze ontvangen echter geen informatie die
gebruikers persoonlijk kunnen identificeren. Als u niet wilt deelnemen aan de
conversiemeting, kunt u ervoor kiezen om u hiervoor af te melden. Dit doe u
door de Google Conversie Tracking-cookie uit te schakelen via de
internetbrowser onder Gebruikersvoorkeuren. Door dit te doen, wordt u niet
opgenomen in de statistieken voor conversiemeting.

De opslag van “conversiecookies” is gebaseerd op artikel 6 lid 1 (f) van de
AVG. De exploitant van de website heeft een legitiem belang bij het analyseren
van gebruikersgedrag om zowel zijn website als zijn advertenties te
optimaliseren.

Raadpleeg het Privacybeleid van Google voor meer informatie over Google
AdWords en Google Conversiemeting:
https://www.google.com/policies/privacy/.

U kunt uw browser zo instellen dat u over de instelling van cookies wordt
geïnformeerd en cookies alleen in individuele gevallen toestaat. Het is ook
mogelijk om in te stellen dat cookies voor bepaalde gevallen worden
geaccepteerd of dat cookies automatisch worden verwijderd en geactiveerd bij
het sluiten van de browser. Het uitschakelen van cookies kan de
functionaliteit van deze website beperken.

Facebook Pixel

Onze website gebruikt de actiepixel van Facebook voor het meten van
conversies, Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304,
Verenigde Staten (“Facebook”).

Op deze manier kan het gedrag van de bezoekers van de site worden gevolgd
nadat ze zijn omgeleid naar de website van de provider door op een
Facebook-advertentie te klikken. Als gevolg hiervan kan de effectiviteit van
Facebook-advertenties worden geëvalueerd voor statistische doeleinden en
marktonderzoek. Ze worden tevens geoptimaliseerd voor toekomstige
reclameactiviteiten.

De verzamelde gegevens zijn anoniem voor ons als beheerder van deze website.
We kunnen geen conclusies trekken over de identiteit van de gebruikers. De
gegevens worden echter opgeslagen en verwerkt door Facebook om verbinding te
maken met het respectieve gebruikersprofiel. Facebook kan de gegevens
gebruiken voor zijn eigen advertentiedoeleinden, in overeenstemming met de
richtlijn voor het gebruik van Facebook-gegevens. Als gevolg hiervan kan
Facebook advertenties op Facebook en buiten Facebook laten weergeven. Het
gebruik van deze gegevens kan niet door ons als website beheerders worden
beïnvloed.

Raadpleeg het Privacybeleid van Facebook voor meer informatie over het
beschermen van uw privacy:
https://www.facebook.com/about/privacy/.

U kunt de functie ‘Aangepaste doelgroepen voor remarketing’ ook uitschakelen
in de sectie ‘Advertentie instellingen’ op
https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen. Om dit te doen, moet u ingelogd zijn op Facebook.

Als u geen Facebook-account hebt, kunt u op gebruik gebaseerde advertenties
van Facebook uitschakelen op de website van European Interactive Digital
Advertising Alliance:
http://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement/.

Complete deactivering van de Facebook pixel is mogelijk via de volgende link
(de link mist). Door op de afmeldlink te klikken, wordt een opt-out-cookie
(permanent HTML5 opslagobject) met een onbeperkte geldigheidsperiode
ingesteld, waardoor verkeer via de Facebook pixel wordt voorkomen. Dit is
alleen van toepassing op de momenteel gebruikte browser op het gebruikte
apparaat en moet indien nodig voor elke andere browser worden herhaald.
Klik hier om Facebook webtracking uit te schakelen:
Facebook-Pixel deaktivieren

6. Nieuwsbrief

Nieuwsbrief gegevens

Als u de nieuwsbrief van deze website wilt ontvangen, hebben we een
e-mailadres van u nodig. Evenals informatie waarmee wij kunnen verifiëren dat
u de eigenaar bent van het opgegeven e-mailadres en dat u akkoord gaat met het
ontvangen van de nieuwsbrief. Verdere gegevens worden niet verzameld of alleen
op vrijwillige basis. We gebruiken deze gegevens uitsluitend voor het leveren
van de gevraagde informatie en geven deze niet door aan derden.

Verwerking van de gegevens ingevoerd in het registratieformulier voor de
nieuwsbrief vindt uitsluitend plaats op basis van uw toestemming (artikel 6
(1) AVG). De verleende toestemming voor de opslag van de gegevens, het
e-mailadres en het gebruik ervan voor het verzenden van de nieuwsbrief kan op
elk moment worden ingetrokken, bijvoorbeeld via de link “uitschrijven” in de
nieuwsbrief. De wettelijkheid van de reeds voltooide gegevensverwerking
operaties blijft ongewijzigd door de intrekking.

De gegevens die bij ons worden achtergelaten met het doel om de nieuwsbrief te
ontvangen, worden door ons bewaard tot uw uitschrijving en worden verwijderd
na uitschrijving van de nieuwsbrief. Gegevens die voor andere doeleinden met
ons zijn opgeslagen (zoals e-mailadressen voor het ledengedeelte) blijven
ongewijzigd.

MailChimp

Deze website maakt gebruik van de diensten van Mailchimp voor het verzenden
van nieuwsbrieven. De leverancier is Rocket Science Group LLC, 675 Ponce De
Leon Ave. NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308, Verenigde Staten.

MailChimp is een dienst die de verzending, organisatie en analyse van
e-mailnieuwsbrieven organiseert. Als u gegevens invoert voor
nieuwsbriefabonnementen (bijvoorbeeld e-mailadressen), worden deze opgeslagen
op de servers van MailChimp in de Verenigde Staten.

MailChimp is gecertificeerd onder het EU-VS privacyschild. Het privacyschild
is een overeenkomst tussen de Europese Unie (EU) en de Verenigde Staten (VS)
om ervoor te zorgen dat de Europese privacystandaarden in de Verenigde Staten
worden nageleefd.

Met behulp van MailChimp kunnen we onze nieuwsbriefcampagnes organiseren.
Wanneer u een e-mail opent die is verzonden door MailChimp, maakt een bestand
in de e-mail (genaamd webbaken) verbinding met de servers van MailChimp in de
Verenigde Staten. Op deze manier kan er bepaald worden of een
nieuwsbriefbericht is geopend en op welke links er is geklikt. Bovendien wordt
er technische informatie verzameld (bijvoorbeeld tijdstip van ophalen,
IP-adres, browsertype en besturingssysteem). Deze informatie kan niet worden
toegewezen aan de betreffende ontvanger van de nieuwsbrief. Ze wordt
uitsluitend gebruikt voor de statistische analyse van nieuwsbriefcampagnes. De
resultaten van deze analyses kunnen worden gebruikt om toekomstige
nieuwsbrieven beter af te stemmen op de belangen van de ontvanger.
Als u geen analyse door MailChimp wenst, kunt u zich afmelden voor de
nieuwsbrief. Voor dit doel bieden we een link in elke nieuwsbrief. Bovendien
kunt u zich direct op de website afmelden voor de nieuwsbrief door een bericht
te sturen aan de hand van het contactformulier.

Gegevensverwerking is gebaseerd op uw toestemming (artikel 6 (1) (a) AVG). U
kunt deze toestemming op elk gewenst moment intrekken door u uit te schrijven
voor de nieuwsbrief. De wettelijkheid van de reeds voltooide
gegevensverwerking operaties blijft ongewijzigd door de intrekking.

De gegevens die aan ons worden verstrekt met het oog op het verkrijgen van de
nieuwsbrief, worden door ons bewaard totdat deze uit de nieuwsbrief is
verwijderd en na uitschrijving van de nieuwsbrief zowel van onze servers als
van de servers van MailChimp zijn verwijderd. Gegevens die voor andere
doeleinden bij ons zijn opgeslagen (zoals e-mailadressen voor het
ledengedeelte) blijven ongewijzigd.

Raadpleeg voor meer informatie het privacybeleid van MailChimp op:

https://mailchimp.com/legal/terms/.

7. Plugins en hulpmiddelen

YouTube

Onze website gebruikt plugins van de Youtube pagina van Google. De exploitant
van de site is YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, VS.

Wanneer u een van onze sites met een ingeschakelde Youtube plugin bezoekt,
wordt u verbonden met de servers van YouTube. Het vertelt de YouTube-server
welke van onze pagina’s u hebt bezocht.

Als u bent aangemeld met uw YouTube-account, kunt u met YouTube uw surfgedrag
rechtstreeks aan uw persoonlijke profiel koppelen. U kunt dit voorkomen door u
af te melden bij uw YouTube-account.

Het gebruik van YouTube is in het belang van een aantrekkelijke presentatie
van onze online aanbiedingen. Dit vormt een legitiem belang in de zin van
artikel 6, lid 1, onder f), van de AVG.

Raadpleeg het privacybeleid van YouTube op
https://www.google.com/intl/nl/policies/privacy
voor meer informatie over het gebruik van gebruikersgegevens.

Google Weblettertypen

Deze website gebruikt zogenaamde weblettertypen, verstrekt door Google, voor
de uniforme weergave van lettertypen. Bij het laden van een pagina laadt uw
browser de vereiste weblettertypen in de cache van uw browser om teksten en
lettertypen correct weer te geven.

Hiervoor moet de browser die u gebruikt verbinding maken met de servers van
Google. Hierdoor verneemt Google dat onze website is geopend via uw IP-adres.
Het gebruik van Google Weblettertypen is in het belang van een consistente en
aantrekkelijke presentatie van onze online diensten. Dit vormt een legitiem
belang in de zin van artikel 6, lid 1, onder f), van de AVG.

Als uw browser geen weblettertypen ondersteunt, zal er een standaardlettertype
door uw computer worden gebruikt.

Ga voor meer informatie over Google Weblettertypen naar
https://developers.google.com/fonts/faq
en het Privacybeleid van Google:
https://www.google.com/policies/privacy/.